Вилківська дитячо-юнацька спортивна школа

 

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ
 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

   Директор КЗО КРР «ВДЮСШ»

 _________________ М.Ф. Голубова

    «28» серпня 2014 р.

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

учнів – спортсменів  комунального закладу освіти

Кілійської районної ради

«Вилківська  дитячо – юнацька спортивна школа»

І. Загальні положення

     Правила розроблені згідно ст.. 38, 39, 50, 51, 52, 56, 59 Закону України «Про освіту» та Уставу школи.

 Правила для учнів – спортсменів Вилківської дитячо – юнацької спортивної школи  (в подальшому – ВДЮСШ) встановлюють норми поведінки учнів – спортсменів в закладі та на території ВДЮСШ.

 Ціль правил - створення в ДЮСШ нормальної робочої обстановки, безпечних умов, що сприяють успішному навчанню кожного учня, безпечних умов  перебування  всіх учасників навчального процесу, виховання  поваги до особистості та її правам, розвиток культури  поведінки та навичок спілкування.

  Дисципліна в ВДЮСШ ґрунтується та підтримується  на основі  поваги до людської гідності учнів – спортсменів, їх батьків та тренерів – викладачів.

ІІ. Загальні правила поведінки.

    Учні – спортсмени повинні приходити до ДЮСШ не раніше, як за 10-15 хвилин до початку занять (заходів) в чистому та охайному одязі, в начищеному взутті ( у залежності від погоди – зі змінним взуттям), з акуратною зачіскою, без прикрас, перевдягаються  у змінне взуття, залишають її та верхній одяг в роздягальні. Беруть інвентар та заходять до спортивної зали.

           УЧНЯМ – СПОРТСМЕНАМ ЗАБОРОНЕНО:

 • приносити до ВДЮСШ і на територію з будь-якою метою та використовувати  будь-яким способом  зброю, вибухові, вибухонебезпечні або вогненебезпечні речовини, спиртні напої, наркотики, одурманюючі і токсичні  речовини і отрути, а також предмети саморобного  виготовлення, які можуть представляти небезпеку  для здоров’я та життя оточуючих;
 • під час знаходження в ДЮСШ, на її території та поза Школою вчиняти дії, небезпечні для життя та здоров’я  самого себе та оточуючих;
 • запрошувати  до ДЮСШ сторонніх осіб;
 • уходити з ДЮСШ або з її території без дозволу тренера – викладача в урочний час.

В разі пропуску занять учень – спортсмен повинен пред’явити  тренеру – викладачу довідку  від лікаря  або  записку від батьків (опікунів)  про причину відсутності на заняттях.

Пропуск занять без поважних причин не допускається.

Затри пропуски без поважних причин учень – спортсмен  може бути відрахований з групи.

  Учні – спортсмени ДЮСШ виявляють повагу до старших, турбуються про молодших.

УЧНІ - СПОРТСМЕНИ ДЮСШ ЗОБОВ’ЯЗАНІ:

 • берегти навчальне обладнання  та майно ДЮСШ, економно витрачати електроенергію та воду; в разі псування або поломки  з вини того, хто навчається, відновити або відремонтувати  за свій рахунок  або відшкодувати збиток (вартість);
 • першими вітатися з дорослими, виховувати в собі та показувати приклади  культури поведінки  іншим. «Будьте ласкаві, будь ласка, дякую, вибачте» являються добрими помічниками  во взаєминах між учнями – спортсменами  та дорослими;
 • дотримуватися і виконувати  правила та норми охорони праці, правила дорожнього руху, протипожежного захисту  та електробезпеки, правила поведінки в спортивній залі;
 • вжити всіх заходів  для порятунку потерпілого в надзвичайних обставинах та надати йому першу  допомогу;
 • поза ДЮСШ учні – спортсмени   повинні вести себе всюди і скрізь так, щоб не впустити свою честь та гідність,  не заплямувати авторитет ДЮСШ, звання спортсмена Вилківської ДЮСШ.

ІІІ. Поведінка ДО початку та ПІСЛЯ занять.

З дозволу тренера – викладача учні – спортсмени  приходять  на гребну базу або до спортивної зали   та готують все необхідне для проведення заняття, сідають на лави та чекають  початку занять.

      Після занять  учні – спортсмени прибирають інвентар та направляються  до роздягальні  організовано тільки в супроводі   тренера – викладача.

     УЧНЯМ - СПОРТСМЕНАМ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

 • бігати по сходам;
 • виходити на ганок і у двір ДЮСШ (особливо при несприятливих   погодних умовах: дощ, бруд, мороз, темний час доби);
 • штовхати один одного,  кидатися будь-яким предметами; застосувати фізичну силу;
 • вживати непристойні вирази та жести, шуміти та заважати відпочивати іншим.

ІV. Поведінка на заняттях.

  Кожний тренер на своєму занятті може визначати та контролювати правила поведінки учнів – спортсменів з метою ефективності своїх занять, дотримання  правил техніки безпеки.

   Під час занять  не можна відволікатися самому  та відволікати  інших сторонніми розмовами або діями. Тренувальний час  повинен використовуватись  учнями – спортсменами  тільки для учбових цілей: уважно слухати пояснення тренера, виконувати усі його завдання, наполегливо і творчо опановувати знання, допомагати тренеру – викладачеві  в організації  навчального процесу, прагнути діяти, досягати успіху, але тільки за рахунок власної праці та розуму.

     Якщо учень – спортсмен  хоче відповісти на питання тренера - викладача, задати питання тренеру – викладачу або звернутися до тренера або учня – спортсмена, або необхідно вийти зі спортивної зали, то учень – спортсмен  повинен підняти руку  та отримати дозвіл тренера.

    Після закінчення заняття  учні – спортсмени покидають спортивну залу, перед цим зробив запис у журналі обліку відвідуваності занять.

    Після заняття учень – спортсмен  повинен протягом 15 хвилин покинути ДЮСШ і її територію та попрямувати безпечним маршрутом додому. Змінення маршруту або прямування в гості, до друзів і т.п. після занять в ДЮСШ  – тільки з дозволу  батьків!

 Создан 20 окт 2016