Вилківська дитячо-юнацька спортивна школа

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОБРОВІЛЬНІ ПОЖЕРТВИ
Міністерство освіти і науки України

Відділ освіти Кілійської райдержадміністрації  

Вилківська  ДЮСШ

68355, м. Вилкове  Одеської обл.  Кілійського р-ну

 

Затверджено  на загальних зборах

КЗ КРР «Вилківська дитячо – юнацька спортивна школа»

Протокол № 1 від “___” вересня 2014 р.

                                           Наказ № ____ від «____» вересня 2014 р.

 

 

 У зв'язку з відсутністю достатніх бюджетних коштів для розвитку та утримання матеріально-технічної бази школи, здійснення освітнього процесу, збільшенням кількості профілактично - оздоровчих та дозвіллєвих заходів з учнями - спортсменами, не передбачених державними нормативами фінансування, керуючись розділом IV ст. 61-63 Закону України «Про освіту», які передбачають право освітнього закладу залучати додаткові фінансові кошти, в тому числі за рахунок добровільних пожертвувань і цільових внесків юридичних і фізичних осіб без зниження нормативів фінансування з бюджету, розроблено наступне Положення про благодійні батьківських пожертвування (внески).

      Вилківська дитячо – юнацька спортивна школа в фінансово-господарській діяльності здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

2. Загальні положення.
2.1. Це положення розроблено і прийнято відповідно до рішення батьківської громадськості на загальних зборах Вилківської дитячо – юнацької спортивної школи від «04» вересня  2014 року (Протокол № 1 від 04.09.2014 р.).

2.2. Положення регулює порядок залучення, витрачання та обліку добровільних пожертв для сприяння освітньої діяльності школи  від фізичних та юридичних осіб.
2.3. Добровільними пожертвами фізичних та юридичних осіб є добровільні внески фізичних осіб, спонсорська допомога організацій, будь-яка добровільна діяльність громадян та юридичних осіб за безкорисливої (безоплатної або на пільгових умовах) передачі майна, в тому числі грошових коштів, безкорисливого виконання робіт, надання послуг, надання іншої підтримки.

2.4. Школа керується в роботі з благодійниками наступними принципами:
- Добровільність;
- Законність;
- Конфіденційність при отриманні пожертвувань;
- Гласність при витрачанні.
2.5. Положення розроблено відповідно до:
- Цивільного кодексу України ;
- Закону України «Про освіту»;
- Податкового кодексу України;
- Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;
- Статуту  ВДЮСШ.

3.1.Добровольні пожертви фізичних і юридичних осіб залучаються  в цілях забезпечення виконання статутної діяльності.
3.2.Якщо мети добровільного пожертвування не позначені, то вони виконуються батьківським комітетом ВДЮСШ за погодженням з адміністрацією на:

* поліпшення матеріально-технічної бази ВДЮСШ,
* підвищення якості освітнього процесу,

* забезпечення господарчих потреб.

Поліпшення матеріально - технічної бази ВДЮСШ включає в себе:
- Придбання будівельних і технічних матеріалів і устаткування,
- Ремонт приміщень,
- Естетичне оформлення школи,
- Благоустрій території,
- Придбання меблів, обладнання, костюмів, канцтоварів, робочого одягу,
господарських матеріалів, засобів дезінфекції.

Підвищення якості освітнього процесу, включає в себе:
- придбання  спортивного  інвентарю,  комплектуючих, периферійних
пристроїв і оргтехніки, програмного забезпечення, утримання та обслуговування розмножувальної техніки;
- Забезпечення експертизи інноваційних та оздоровчих програм,
- Здійснення дослідно - експериментальної та інноваційної діяльності,
- Придбання книг, дисків, програм, навчально методичних і наочних посібників, призів, медалей, грамот,
- Оплата підписки на необхідні видання періодичної літератури для роботи
фахівців;
- Створення інтер'єрів, естетичного оформлення школи;
- Забезпечення позакласної заходів з учнями та інші.
4. Порядок залучення добровільних пожертв.
4.1.Пожертви фізичних або юридичних осіб можуть залучатися  тільки на добровільній основі.
4.2.Фізичні  та юридичні особи мають право визначати цілі і порядок використання своїх пожертв.
4.3.Адміністрація, загальношкільний батьківський комітет має право звернутися як в усній, так і в письмовій формі до фізичних і юридичних осіб з проханням про надання допомоги школі  із зазначенням мети залучення добровільних пожертв.

5. Порядок прийому та обліку добровільних пожертв.
5.1.Добровольні пожертви можуть бути передані фізичними і юридичними особами  у вигляді: передачі у власність майна, у тому числі грошових коштів та (або) об'єктів інтелектуальної власності, наділення правами володіння, користування і розпорядження будь-якими об'єктами права власності, виконання робіт, надання послуг .

Добровільні пожертви можуть також виражатися в добровільній безоплатній особистій праці громадян, в тому числі з ремонту, прибирання приміщень ВДЮСШ та прилеглої до неї території, ведення спецкурсів, гуртків, секцій, оформлювальних та інших робіт, надання допомоги у проведенні заходів.
5.2. Передача пожертв здійснюється на підставі договору про добровільну пожертву.

5.3. Добровільні пожертви батьків (законних представників) учнів – спортсменів  у вигляді грошових коштів  передаються до батьківського комітету. Внесок може мати конкретне цільове призначення.                            ,
5.4. Добровільні пожертви (внески) можуть бути внесені батьками у вигляді будівельних матеріалів, обладнання, меблів, канцелярських товарів і т.д. за погодженням з адміністрацією ДЮСШ.

5.5.Пожертви у вигляді майна передаються за актом прийому-передачі.

Вартість переданого майна, речі або майнових прав визначаються сторонами договору.
5.6. Сума добровільних пожертв не обумовлюється і не обмежується.
5.7. Розпоряджається  залученими пожертвами батьківський комітет.

5.9. Витрачання залучених коштів повинно проводитися строго відповідно до цільового призначення пожертви, визначеному фізичними або юридичними особами, або батьківським комітетом.
  6. Порядок витрачання добровільних пожертв.

6.1. Питання  витрачання добровільних пожертв розглядається  батьківським комітетом за погодженням з адміністрацією ДЮСШ з урахуванням: програми розвитку школи; освітніх програм; плану роботи  на рік; заявок на фінансове та матеріально-технічне забезпечення Заборонити збір готівкових коштів працівниками освітньої установи.

6.2. Батьківський комітет звітує про витрачання добровільних внесків батьків (законних представників) учнів перед батьківською громадськістю ДЮСШ на загальному підсумковому батьківському зборі у вересні місяці кожного навчального року.
7. Відповідальність та забезпечення контролю витрачання добровільних пожертв.
7.1. Загальношкільним батьківським комітетом здійснюється контроль за переданими ДЮСШ  добровільними пожертвами.

7.2.При проханні фізичних та юридичних осіб, які здійснюють добровільну пожертву, батьківський комітет ДЮСШ  надає їм інформацію про використання.Создан 17 окт 2016